[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Vacature wetenschappelijk medewerker duikteam/onderwaterarcheoloog ROB

Vacature wetenschappelijk medewerker duikteam/onderwaterarcheoloog ROB
trefwoorden: vacature - ROB - onderwaterarcheologie
De afdeling Scheepsarcheologische Waarden (ROB) is op zoek naar kandidaten voor de functie van:
onderwaterarcheoloog/wetenschappelijk medewerker duikteam (m/v) (fulltime/36 uur per week)

Functie-informatie
De wetenschappelijk medewerker is vast lid van het duikteam en neemt deel aan het archeologische veldwerk onderwater. Beroepsmatig duiken is onlosmakelijk verbonden met dit vakspecialisme. Tot de specifieke taken behoren interpretatie en documentatie van vondstcomplexen tijdens waardestellende verkenningen en opgravingen. Boven water wordt gewerkt aan verdere verwerking en analyse van vondstmateriaal en gegevens en aan het schrijven van rapportages. Later worden bijdragen verwacht in planning en aansturing van (veld)werk.

Functie-eisen
Vereist is een recent afgeronde, academische studie archeologie met als specialisatie scheeps- en onderwaterarcheologie. Verwacht wordt dat men in ieder geval vakken als scheepsarcheologie en maritieme geschiedenis in het curriculum heeft, met relevante stages en scripties. Enige kennis van Nederlandse vondstcomplexen en/of materiaalcategorieŽn uit de (post-)middeleeuwse tijd is noodzakelijk. De kandidaat wordt uitgenodigd het een en ander in zijn/haar brief goed duidelijk te maken.
Vereist is een beroepsduikcertificaat (minimaal NDC-A of gelijkwaardig) en ruime ervaring met duiken in troebel en stromend water. Een goede gezondheid en lichamelijke conditie zijn absolute voorwaarden voor een goede functievervulling. Een duikmedische goedkeuring gaat daarom altijd vooraf aan aanstelling. Enige maritieme ervaring en kennis van omgang met lichte boten, aantoonbaar door bijvoorbeeld een Klein Vaarbewijs I&II, strekken tot aanbeveling.
U bent bereid nog heel veel te leren, zowel operationeel als inhoudelijk.
Gezien de regelmatige interactie met buitenstaanders en participanten buiten de eigen beroepsgroep zijn tact en goede communicatieve vaardigheden een vereiste.
U bent bereid op onregelmatige tijden, op afgelegen locaties en soms lastige omstandigheden als loyaal teamlid te functioneren.
Gezien de opbouw van het huidige team gaat onze voorkeur uit naar kandidaten niet ouder dan 23 tot 27 jaar.

Aanstelling en salaris
Aanstelling vindt in eerste instantie plaats op tijdelijke basis. Bij gebleken geschiktheid zal na 24 maanden aanstelling in vaste dienst plaatsvinden. Het salaris bedraagt maximaal EUR 3.458,88 (schaal 10 BBRA) per maand op basis van een 36-urige werkweek, exclusief vakantietoelage. Feitelijke inschaling is afhankelijk van kennis- en ervaringsniveau. Op duikdagen wordt een duiktoeslag alsmede een vergoeding voor overwerk en onregelmatigheid toegekend.

Inlichtingen en sollicitatie
Voor nadere informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met het hoofd van het archeologisch duikteam, drs. A.D. Vos, telefoon 0320-269707 of mevrouw drs. A.B.M. Overmeer, wetenschappelijk medewerker duikteam, telefoon 0320-269730. Voor informatie over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met mw. C.L. Gianotten-Smit, personeelsmanagement- adviseur, telefoon 033-4227584.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vůůr 12 november 2003 richten aan de afdeling Personeel & Organisatie van de ROB, Postbus 1600, 3800 BP Amersfoort.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Bron: mailinglist Archeologie in Nederland