[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Webversie Archeologiebalans 2002 on line

Webversie Archeologiebalans 2002 on line
trefwoorden: ROB - beleid
Op donderdag 23 oktober is de webversie van de Archeologiebalans 2002 'live' gegaan.
Tijdens een bijeenkomst op de ROB werd door een externe groep experts, onder dagvoorzitterschap van Prof. Dr. J. Th. Bressers, naar de inhoud en gebruikswaarde van de 'nul-versie' van de Archeologiebalans gekeken. Doel van de middag was om een koers uit te zetten voor de nieuwe Archeologiebalans, die in 2006 zal verschijnen.

Balansen worden op andere beleidsterreinen al langer ingezet als instrument om beleid te monitoren en te toetsen. In dit kader spraken prof. Dr. W. Derksen, directeur van het Ruimtelijk Planbureau en Dr. L.C. Braat, hoofd van het Natuurplanbureau. Zij openden ook de website Archeologiebalans 2002. ...

Lees verder bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (24 oktober 2003)