[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Archeologiewet zonder aparte vergunningen

Archeologiewet zonder aparte vergunningen
trefwoorden: beleid - wet
Elf jaar na het ondertekenen van het verdrag van Valletta wordt dit verdrag omgezet in Nederlandse wetgeving, als de Staten-Generaal tenminste akkoord gaat.
De wet stelt archeologisch onderzoek verplicht bij bodemingrepen waarvoor een milieueffectrapportage nodig is. Dat betreft de aanleg van een Vinex-wijk of nieuwe spoorlijnen, grootschalige dijkverzwaringen en ontgrondingen. Als gemeenten een nieuw bestemmingsplan opstellen moeten zij eveneens rekening houden met de in hun bodem aanwezige archeologische waarden.

Dergelijk vroegtijdig archeologisch onderzoek vermindert de kans op een bouwstop als er alsnog een vondst opduikt. ...

Lees verder bij Cobouw (24 oktober 2003)