[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Resten oud Jerusalemklooster ontdekt

Resten oud Jerusalemklooster ontdekt
trefwoorden: 15e eeuw - klooster - middeleeuwen - Venray
In de binnentuin achter het gemeentehuis van Venray zijn resten van de fundering van het middeleeuwse Jerusalemklooster gevonden.
De ontdekking werd twee weken geleden gedaan tijdens boringen in de grond van de tuin.
De gemeente Venray wil in de binnentuin haar publieksdiensten gaan huisvesten. Voor er echter daadwerkelijk gestart kan worden met de bouw, is een bodemonderzoek nodig. Daarbij wordt gekeken of de grond een veilig fundament is voor de nieuwbouw en of de bodem niet vervuild is.

Tijdens de benodigde boringen in de grond zijn de onderzoekers gestuit op puin en resten van de fundering van het voormalige klooster. Het gebouw brandde in de Tweede Wereldoorlog bijna in zijn geheel af, nadat het Duitse leger er bombardementen op had uitgevoerd.

In de negentiende eeuw (rond 1888) legde een grote brand ook al een deel van het klooster in as. ...

Lees verder bij Dagblad De Limburger (22 oktober 2003)