[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Nieuwe archeologiewet beschermt onzichtbare bodemschatten

Nieuwe archeologiewet beschermt onzichtbare bodemschatten
trefwoorden: Ministerie OWC - wetsvoorstel - bescherming - bodemschatten - erfgoed
Als de bodem wordt verstoord, moeten belangrijke archeologische resten intact blijven. Bij voorkeur in de bodem, en als het echt niet anders, door opgraven.
Dat is de kern van het wetsvoorstel dat staatssecretaris Van der Laan (Cultuur) vandaag aan de Tweede Kamer stuurt. Het wetsvoorstel regelt daarmee de invoering van het verdrag van Malta. Het verdrag heeft als doel het archeologisch erfgoed in Europa te beschermen. Bedreiging van het bodemarchief door een groeiend aantal bodemingrepen was een van de redenen waarom de Raad van Europa het verdrag opstelde. Het werd elf jaar geleden ondertekend door een groot aantal Europese landen, waaronder Nederland.
Rijk, provincies, gemeenten en bedrijven zullen te maken krijgen met de nieuwe wet. Zij zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de bodemverstoringen die archeologische bodemschatten vernietigen. Om zeker te weten of er belangrijke archeologisch vondsten verloren gaan, moet de bodem wel eerst onderzocht worden.

Lees verder bij: ANP Perssupport (22 oktober 2003)