[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Bodemschatten beter beschermd

Bodemschatten beter beschermd
trefwoorden: bodemschatten - bescherming - wetsvoorstel
Voorafgaand aan de bouw van een zogenoemde Vinex-woonwijk, de aanleg van nieuwe spoorlijnen of grootschalige dijkverzwaring moet voortaan een archeologisch onderzoek verricht worden.
Want archeologische resten moeten intact blijven. Dat staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Van der Laan van Cultuur gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De nieuwe bepaling geldt voor alle bodemverstorende ingrepen. In de praktijk komt dit neer op bouw- en graafactiviteiten waar ook een milieueffectrapportage verplicht is. Het wetsvoorstel verplicht daarnaast gemeenten, als deze een nieuw bestemmingsplan opstellen, rekening te houden met de in hun bodem aanwezige archeologische waarden. [kort nieuws]

Gelezen bij: Gelderlander (23 oktober 2003)