[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Vacatures bij ArcheoMedia

Vacatures bij ArcheoMedia
trefwoorden: vacatures - ArcheoMedia
ArcheoMedia heeft vacatures voor: senior archeoloog (senior projectleider); assistent bedrijfsleider; medior archeoloog met nadruk op uitwerking en rapportage; (assistent-)projectleider;
medior archeoloog met nadruk op veldwerk (assistent-)projectleider; specialist aardewerk Middeleeuwen/ Nieuwe Tijd; AutoCAD tekenaar/ archeologisch object tekenaar/ fotograaf/ GIS medewerker.

ArcheoMedia BV is onderdeel van de Arnicon-groep, die zich onder andere bezighoudt met milieukundig bodemonderzoek en saneringen. ArcheoMedia heeft sinds 2001 meer dan 300 archeologische projecten uitgevoerd, voornamelijk prospectief onderzoek in Zeeland en Zuid-Holland. Sinds juli 2002 is ArcheoMedia door het CvAK geschikt bevonden voor het verrichten van opgravingen. De afgelopen periode zijn proefsleufonderzoeken en opgravingen uitgevoerd in o.a. Sluis, Vlissingen, Holtum, Alblasserdam, Oost-Souburg, Goes, en Gorinchem.
Momenteel worden opgravingen verricht in Kruiningen en Zierikzee. Het team van ArcheoMedia bestaat momenteel uit 18 medewerkers (waaronder een senior archeoloog, enkele medior en junior archeologen,
veldtechnici, een fysisch-geograaf en een historicus).

senior archeoloog (senior projectleider)
Functieomschrijving:
Opstellen onderzoeksopzet, PvE, etc; DWL/ projectleiding; Rapporteren en publiceren van onderzoek in het kader van de AMZ; Adviseren van opdrachtgevers in het kader van de AMZ; Verantwoordelijk voor de uitvoering van werkzaamheden conform de KNA en ISO
Functie-eisen:
Afgeronde studie Nederlandse archeologie; Brede kennis van de verschillende perioden van de Nederlandse archeologie; Kennis van fysische geografie, met name van het Nederlandse kustgebied; Gedegen kennis van de verschillende materiaalcategorieen; Minimaal zes jaar opgravingservaring in Nederland; Goede schrijfvaardigheid, die blijkt uit publicaties en rapportages; Onderschrijven doelstellingen NVvA

assistent bedrijfsleider
Functieomschrijving:
Adviseren in kader van AMZ; Opstellen van offertes en begrotingen; Plannen, organiseren en voorbereiden veldwerk; Coordineren werkzaamheden conform de KNA en ISO; Rapporteren van Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek
Functie-eisen:
Afgeronde studie archeologie; Gedegen kennis van KNA en archeologisch bestel; Commercieel en klantgericht kunnen werken binnen de kaders van de KNA en ISO; Onderschrijven doelstellingen NVvA

medior archeoloog (assistent-)projectleider met nadruk op uitwerking en rapportage
Functieomschrijving:
Uitwerken en rapporteren Inventariserend veldonderzoek en opgravingen
Functie-eisen:
Afgeronde studie archeologie van Nederland, bij voorkeur late Middeleeuwen; Goede schrijfvaardigheid die blijkt uit rapportages; Onderschrijven doelstellingen NVvA

medior archeoloog (assistent-)projectleider met nadruk op veldwerk
Functieomschrijving:
Dagelijkse leiding in het veld; Verantwoordelijk voor opgravingsdocumentatie en verslaglegging; Opstellen evaluatieverslagen en deelrapportages
Functie-eisen:
Afgeronde studie archeologie van Nederland, bij voorkeur late Middeleeuwen; Enkele jaren ervaring met archeologisch veldonderzoek; Onderschrijven doelstellingen NVvA

specialist aardewerk Middeleeuwen/ Nieuwe Tijd
Functieomschrijving:
Uitwerken materiaalgroepen, met name aardewerk; Opstellen van deelrapportages
Functie-eisen:
Gedegen kennis van verschillende materiaalcategorieen late Middeleeuwen-Nieuwe Tijd; Goede schrijfvaardigheid die blijkt uit publicaties; Onderschrijven doelstellingen NVvA

AutoCAD tekenaar/ archeologisch object tekenaar/ fotograaf/ GIS medewerker
Functieomschrijving:
Digitaliseren van veldtekeningen; Tekenen en fotograferen van archeologische objecten; Beheren en bewerken digitaal beeld- en kaartmateriaal voor uitwerking; DTP t.b.v. rapportages en publicaties
Functie-eisen:
Gedegen kennis van opgravingsmethoden en -technieken; Ervaring met digitaliseren van veldtekeningen
Ervaring met tekenen en fotograferen van archeologische objecten; Ervaring met DTP t.b.v. rapportages en publicaties; Onderschrijven doelstellingen NVvA

Sollicitaties richten aan:
ArcheoMedia BV
t.a.v. dhr. M.W.A. de Koning
Postbus 333
2910 AH Nieuwerkerk aan den IJssel
tel: 0180-320600
www.arnicon.nl