[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Vacature senior archeoloog gemeente Dordrecht

Vacature senior archeoloog gemeente Dordrecht
trefwoorden: vacature - archeoloog - Dordrecht
De gemeente Dordrecht zoekt een senior archeoloog.
Bedrijfsinformatie
Dordrecht behoort tot de top van cultuurhistorische steden van Nederland. Cultuurhistorie neemt een centrale plaats in bij het denken over identiteit en imago van de stad. Dordrecht bezit een van de gaafste historische stadsgezichten met een bijna nog volledig in tact zijnde middeleeuwse stedenbouwkundige structuur en ligt spectaculair aan het drie rivierenpunt. Op het gebied van archeologie heeft Dordrecht een uniek bewaard middeleeuws bodemarchief. Dordrecht voert een eigen monumentenbeleid en heeft een gemeentelijke opgravingsbevoegdheid.
De werkzaamheden op het gebied van de archeologische monumentenzorg worden uitgevoerd door het Dordts Archeologisch Centrum, onderdeel van het bureau Monumentenzorg en Archeologie (11 medewerkers). Dit bureau is onderdeel van de afdeling Inrichting Stadsdelen van de sector Stadsontwikkeling. De sector is opgebouwd uit de afdelingen Beleid, Inrichting Stadsdelen en Grondbedrijf. Het Bedrijfsbureau zorgt voor de eigen ondersteuning. De afdeling Inrichting Stadsdelen is binnen de sector met 50 medewerkers de grootste afdeling en voert de regie op de uitvoering van beleid.

Je werkzaamheden
Als senior archeoloog adviseer je het bureauhoofd over het beleid op het gebied van de archeologische monumentenzorg en draag je zorg voor kwalitatief hoogwaardig bodem beheer en behoud in navolging van het internationale verdrag van Malta en conform de richtlijnen van de KNA.
Daarnaast ben je al in de planfase nauw betrokken bij alle mogelijk bodemverstorende activiteiten van de Gemeente Dordrecht, projectontwikkelaars of particulieren en heb je hierin een adviserende rol, lever je bijdragen aan bestemmingsplannen (bureauonderzoek) en organiseer en coordineer je zonodig inventariserend veldonderzoek. Het uitbreiden van bestaande en opstellen van nieuwe archeologische waardenkaarten voor het eiland van Dordrecht behoort tevens tot de kerntaken. Bij archeologische
veldonderzoeken treedt de senior archeoloog voorts op als projectleider, draagt in samenwerking met de medior archeoloog zorg voor de uitwerking van opgravingen in basisrapportages, werkt mee aan (wetenschappelijk) onderzoek naar bodemvondsten en ziet toe op het behoud, beheer en de restauratie van archeologische structuren en bodemvondsten in situ evenals in het depot.
Je houdt je tevens, in samenwerking met het bureauhoofd en de overige medewerkers, bezig met werkzaamheden op het gebied van communicatie, presentatie, educatie en publiceert over het vakgebied in diverse media. Je wordt aangestuurd door het hoofd van het bureau Monumentenzorg en Archeologie en bent verantwoordelijk voor de coordinatie en begeleiding van de werkzaamheden van vrijwilligers en additionele krachten bij het Dordts Archeologisch Centrum.

Je profiel
De nieuwe collega die wij zoeken beschikt over academisch werk- en denkniveau en is gespecialiseerd in de archeologie van Noord West Europa. In het kader van de gemeentelijke opgravingsbevoegdheid vragen we bij voorkeur minimaal 6 jaar werkervaring in de Nederlandse archeologie,
waarvan bij voorkeur minimaal 3 jaar in een coordinerende en/of projectleidersrol. Daarnaast is ervaring op het gebied van communicatie, presentatie en educatie, evenals kennis van Word, Excel, Acces, Mapinfo en/of Autocad een pre. Je bent ondernemend en analytisch ingesteld, kent een hoge mate van zelfstandigheid, beschikt over uitstekende communicatieve en advies/organisatorische vaardigheden en een publieks- en resultaatgerichte houding.

Ons aanbod:
Wij bieden voorlopig een tijdelijke aanstelling voor drie jaar met voorlopig een salaris van maximaal € 3.518,-- bruto per maand (schaal 10), afhankelijk van opleiding en ervaring op basis van een 36-urige werkweek. De functie is zelf voor 32 uur. Dordrecht is een moderne werkgever, die veel te bieden heeft waaronder een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden zoals het cafetariamodel, ouderschapsverlof, kinderopvangregeling, studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkelingsplannen.
Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden of over werken bij de gemeente Dordrecht is te vinden op onze site www.dordrecht.nl.

Interesse?
Je kunt meteen online solliciteren. Je sollicitatie dient uiterlijk 1 november 2003 bij ons binnen te zijn.
Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Lidewij de Koekkoek, hoofd bureau Monumentenzorg en Archeologie,telefoon 078 - 6396546.
Mocht je alleen schriftelijk kunnen solliciteren, neem dan eerst contact op met de afdeling P&O, telefoonnummer 078-6398303.
Voor de volledigheid nog de vermelding dat een persoonlijkheidstest onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure. Zo nodig zal ook een assessment toegepast worden.

Bron: mailinglist Archeologie in Nederland (Arch Web)