[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Vacature Faculteit der Archeologie Leiden

Vacature Faculteit der Archeologie Leiden
trefwoorden: Vacature - RUL - promovendus - vondsten - Nederrijn-gebied - prehistorie
In het kader van het NWO-programma 'De Oogst van Malta' is aan de Faculteit der Archeologie een project toegekend, getiteld: 'From Hardinxveld to Noordhoorn -
from forager to farmer a new specification of Late Mesolithic and Early Neolithic culture and society of the Lower Rhine Basin, 6000-3500 cal BC, in their North European Context'.
Het project staat onder leiding van prof. dr. L.P. Louwe Kooijmans en dr. L.B.M. Verhart. In dit project bestaat per 1 december 2003 een vacature voor

2 PROMOVENDI (v/m)(38 uur per week) (vacaturenummer: 3-182)
Een promovendus geeft uitvoering aan het deelproject 1: Sites and finds in the Lower Rhine Basin, 6000-3500 cal BC. Als zodanig heeft hij/zij de taak onderzoek te doen naar site-locaties en site-variabelen in hun geologische en paleogeografische context en naar de ontwikkeling van het voormalige nederzettingssysteem binnen de ruimte- en tijdgrenzen van het project.
Naast de landschappelijke situatie dient speciale aandacht uit te gaan naar de lange-afstandsrelaties, zoals die blijken uit de verwerving van niet-lokale grondstoffen, materialen en artefacten. Het onderzoek dient te resulteren in een promotie.

De andere promovendus geeft uitvoering aan het deelproject 3: Intrasite spatial analysis. Als zodanig heeft hij/zij tot taak onderzoek te doen naar de ruimtelijke patronen van vondsten en grondsporen binnen sites en de interpretatie daarvan, binnen de ruimte- en tijdgrenzen van het project.
Daarbij zijn zowel de analyse van ruimtelijke opgravingsgegevens aan de orde, als de functionele interpretatie van sites in het licht van hun formatieprocessen. Het onderzoek dient te resulteren in een promotie. Het onderzoek wordt mede begeleid door dr. H. Kamermans.

Vereisten:
Een afgeronde studie (doctoraal of MA) in de Europese prehistorie op voldoende hoog niveau, goede beheersing van het Nederlands en Engels (in woord en geschrift), een kritische wetenschappelijke instelling, aantoonbare belangstelling voor de gevraagde problematiek, goede aardwetenschappelijke kennis van studiegebied en de periode, voor het eerste project: goede passieve en actieve beheersing van het Nederlands en Engels, voor het tweede project: goede vaardigheid en ervaring in het gebruik van GIS-programmatuur het vermogen om onderzoek te doen in teamverband onder aansturing van
senior-onderzoekers.

Ook voor 'sites and finds': goede aarwetenschappelijke kennis van het studiegebied en de periode. Ook voor 'intraiste spatial': goede vaardigheid en ervaring in het gebruik van GIS-programmatuur.

Arbeidsvoorwaarden
De aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst, als regel voltijds (38 uur per week), voor een periode van maximaal vier jaar. Bij de aanstelling wordt een opleidings- en begeleidingsplan vastgesteld. Het salaris bedraagt in het eerste jaar ? 1.683,= bruto per maand, oplopend tot ? 2.258,= bruto per maand in het vierde jaar (conform actuele salarisschalen CAO Nederlandse Universiteiten).

Geinteresseerden kunnen voor nadere inhoudelijke informatie contact opnemen met:
prof. dr. L.P. Louwe Kooijmans, projectleider (071-5272392, l.p.louwe.kooijmans@arch.leidenuniv.nl)
en voor personeelstechnische vragen met
mw. E.J.M. Glas, personeelsadviseur (071-5272634, e.j.m.glas@let.leidenuniv.nl).

Wanneer u interesse heeft dan kunt u uw sollicitatiebrief, CV en een exemplaar van uw doctoraalscriptie, onder vermelding van het vacaturenummer op brief en envelop, binnen vier weken na de plaatsing van deze advertentie zenden naar:

Faculteit der Archeologie
t.a.v. mevrouw M.J.P. Okker-de Jager
Hoofd Personeelszaken
Cleveringaplaats 1
Postbus 9515
2300 RA Leiden

Bron: mailinglist ArchWeb (20 oktober 2003)