[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Een droeve legende op Nienoord

Een droeve legende op Nienoord
trefwoorden: 17e eeuw
De 17e-eeuwse balzaal van de borg Nienoord in Leek heeft een roemruchte geschiedenis.
Op een van de wanden is een legende afgebeeld, die in de 17e eeuw grote bekendheid genoot. Het is het verhaal van de tragisch vermoorde Griekse prins Actaeon. De graaf van Nienoord zal op zondag 25 oktober, voor de laatst maal dit seizoen, de legende weer tot leven brengen.

De oude Groninger adel liet op zijn borgen vele verhalen uit de Klassieke Oudheid uitbeelden. De godin Diana, godin van de jacht, was een geliefd onderwerp in de adellijke buitenhuizen. Op Nienoord is zelfs de gehele balzaal gewijd aan deze godin. De schilderingen, van de hand van Herman Collenius, stammen uit 1685. Op een wand is de legende van Actaeon afgebeeld, de Griekse prins die op hertenjacht ging. Dit uitstapje kreeg een onverwachte en tragische afloop. Het verhaal werd omstreeks 1690 bewerkt tot een mini-opera door de Franse hofcomponist Marc-Antoine Charpentier.

Het Nationaal Rijtuigmuseum, dat zetelt op Nienoord, laat de legende weer tot leven komen dankzij de Graaf van Nienoord. ...

Lees verder bij het CultuurNet (18 oktober 2003)