[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Resten boerderij opgegraven

Resten boerderij opgegraven
trefwoorden: 12e eeuw - boerderij - Nederweert
Bij graafwerk in uitbreidingsplan bij de Strateris in Nederweert zijn restanten van een of twee boerderijen uit de twaalfde eeuw na Christus gevonden.
Een graafmachine stuitte op de paalresten tijdens de aanleg van een weg door het gebied. Waar de palen van de boerderij hebben gestaan, is momenteel een verkleuring in de ondergrond te zien. Vrijwilligers van de streekarcheologiestichting Peel, Maas en Kempen hebben ook scherfmateriaal gevonden dat wijst op bewoning rond de twaalfde eeuw na Christus.

Volgens E.Nijsen van deze stichting was al bekend dat dit gebied in die periode bewoond was. ...

Lees verder bij Dagblad De Limburger (17 oktober 2003)