[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Gelre‘s Gouden Eeuw

Gelre‘s Gouden Eeuw
trefwoorden: Gelre - geschiedschrijving - cultuur - religie - 15e eeuw
Op het gebied van geschiedschrijving komt het oosten van ons land er bekaaid van af. Maar als machtsfactor was Gelre niet te onderschatten: het was het domicilie van machtige vorsten.
Onder hun heerschappij kwamen kunst en cultuur tot een ongekende bloei. Het leidde tot de Gouden Eeuw van Gelre.
Terwijl de historie van 'Holland' en 'Brabant' nauwkeurig is geboekstaafd, blijft 'Gelre' (het gebied dat ooit grote delen van Gelderland, Overijssel, Brabant en een deel van Duitsland omvatte) daar ver bij achter. Toch heeft Gelre in de loop der eeuwen een niet te verwaarlozen rol gespeeld in de nationale en internationale wereld van kunst, religie en wetenschap.

Lees verder bij: De Stentor (17 oktober 2003)