[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Verbinding tussen Vijftig Bunder en Noordlaarderbos

Verbinding tussen Vijftig Bunder en Noordlaarderbos
trefwoorden: Natuurmonumenten - bos - Midlaren
De natuurgebieden Vijftig Bunder en het Noordlaarderbos bij Midlaren worden met elkaar verbonden.
De vereniging Natuurmonumenten wil hier in totaal ongeveer 25 hectare landbouwgrond inrichten als natuurgebied en bos.
De percelen liggen ter weerszijden van de voormalige schietbaan. De gronden zijn voor het grootste deel reeds in eigendom van Natuurmonumenten.
Voor de lange termijn streeft Natuurmonumenten naar een parkachtig landschap, afgewisseld met heide, schrale graslanden en bos. Voor de percelen die met bos worden beplant kiest de vereniging voor boomsoorten die hier thuishoren. De bestaande sloot die het gebied van zuid naar noord doorsnijdt wordt gedempt. De locaties waar mogelijke archeologische resten kunnen worden aangetroffen worden door Natuurmonumenten niet verstoord.

Lees verder bij: Dagblad van het Noorden (13 oktober 2003)