[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Extra geld nodig voor bodemschatten

Extra geld nodig voor bodemschatten
trefwoorden: Friesland - opgravingen - bodemschatten
Het terughoudend beschermen van waardevolle archeologische voorwerpen in de Friese bodem zit een aantal fracties in provinciale staten niet lekker.
Gedeputeerden voeren gebrek aan middelen, menskracht en duidelijke regels aan om een actiever beleid te voeren.
Serieuze stappen om aantasting van bodemschatten te voorkomen zullen tot 2006 uitblijven, zo bleek uit een recente nota. In dat jaar wordt een nieuwe Monumentenwet van kracht. Gedeputeerden erkennen dat "een niet onaanzienlijk deel van het bodemarchief onvoldoende beschermd zal kunnen worden, en dus in feite wordt prijsgegeven.''

Lees verder bij: Leeuwarder Courant (9 oktober 2003)