[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Archeologie tussen alpha, bta, gamma (Leiden UL)

Archeologie tussen alpha, bta, gamma (Leiden UL)
trefwoorden: ARCHON
Archeologie is een breed vakgebied, waarin alpha- (kunsthistorische, historische, epigrafische), bta- (ecologische, archeometrische) en gamma- (geografische, cultureel antropologische, etnoarcheologische) onderzoekrichtingen zijn verenigd.
Het bronnenmateriaal is zeer divers, evenals de onderzoekmethoden en -mogelijkheden. In de doctoraalfase is de complexiteit, veelsoortig- en veelzijdigheid van de archeologische data wel aangestipt, maar geleidelijk aan heeft ieder toch een eigen, meestal toenemend gespecialiseerde koers ingezet in het promotie-onderzoek. Op de themadagen 'Archeologie tussen alpha, bta en gamma' wordt deze trend doorbroken en krijgt iedereen zicht op het hele studieveld dat ARCHON bestrijkt. Nadere informatie volgt; aanmelding bij: archon@arch.leidenuniv.nl

Gelezen bij de faculteit der Archeologie in Leiden (10 oktober 2003)