[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Cultuurhistorie als meetlat voor toekomst stad

Cultuurhistorie als meetlat voor toekomst stad
trefwoorden: Nijmegen - cultuurhistorie
Bij de toekomstige ontwikkeling van Nijmegen zal de cultuurhistorie als leidraad gaan dienen. Dat staat in de gemeentelijke kadernota Beeldkwaliteit.
Met deze nota geeft Nijmegen aan hoe er in de komende jaren met de openbare ruimte in de stad moet worden omgegaan.
De Waalstad kent vele kwaliteiten die niet allemaal even goed zijn gewaardeerd in de loop van de decennia. Vandaar dat de gemeentelijke notitie dient als 'draaiboek'.
Omdat de kadernota alleen leuk is voor instanties en de lokale politiek, heeft de gemeente bedacht om voor inwoners en andere belangstellenden een publieksvriendelijke versie te schrijven.

Lees verder bij: