[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

een nieuwe kijk op de geschiedenis van het Drentse esdorpenlandschap

een nieuwe kijk op de geschiedenis van het Drentse esdorpenlandschap
trefwoorden: es - heide - schapen
de heer T. Spek, verbonden aan de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, zal een lezing houden (op 8 oktober red.) met als titel: De mythe van het tijdloze landschap: naar een nieuwe kijk op de geschiedenis van het Drentse esdorpenlandschap.
In hun vrijwel ononderbroken pogingen om de ware identiteit van Drenthe bloot te leggen hebben wetenschappers, kunstenaars en beleidsmakers in de afgelopen eeuwen een sterk geromantiseerd beeld van het Drentse esdorpenlandschap laten ontstaan.

Het oude esdorp met zijn oude brinken en Saksische boerderijen, de essen waarop sinds mensenheugenis rogge is verbouwd in het bekende systeem van de plaggenlandbouw, de stroomdalen met hun madelanden en koelanden, alsmede de uitgestrekte heidevelden met haar schaapskudden roepen bij vele Drenten, maar ook bij toeristen, het gevoel op met een welhaast tijdloos landschap van doen te hebben.

In Drenthe lijkt op vele plaatsen de tijd stil te hebben gestaan. ...

Lees verder bij Drenthe's Agenda voor Genealogie en Historie (oktober 2003)