[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Opgravingen op de Emmer-Es

Opgravingen op de Emmer-Es
trefwoorden: Romeinse tijd - Emmen
De lezing (op 6 oktober red.) gaat in op de archeologische opgravingen die in 2001 door Archaeological Research & Consultancy (ARC) bv zijn uitgevoerd
op het terrein tussen de Frieslandweg en Westenesscherstraat, waar nu een grote parkeerplaats ligt.

Op deze locatie, ongeveer 3 hectare groot, werd een zeer grote nederzetting aangetroffen. De nederzetting dateert voornamelijk uit de Romeinse tijd, uit de eerste eeuwen na het begin van de jaartelling.

Daarnaast zijn op het terrein bewoningssporen uit de Bronstijd, IJzertijd en Volksverhuizingtijd aangetroffen. De (inheems-) Romeinse nederzetting is bijzonder en te vergelijken met ...

Lees verder bij Drenthe's Agenda voor Genealogie en Historie (oktober 2003)