[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Archeologische vondsten jagen Delfland op kosten

Archeologische vondsten jagen Delfland op kosten
trefwoorden: Delfland - Harnaschpolder - kosten - neolithicum
De archeologische vondsten in de Harnaschpolder brengen voor het Hoogheemraadschap van Delfland hoge kosten met zich mee.
Het waterschap wil het budget voor de archeologische monumentenzorg verhogen met ruim twee miljoen tot 6,7 miljoen euro.
De overschrijding van het oorspronkelijke budget is te wijten aan de Neolithische vindplaats in de Harnaschpolder, stelt het waterschap. Archeologen groeven dit jaar vijf skeletten op uit de Nieuwe Steentijd, zo'n 4000 jaar voor Christus. Het gaat om de oudste tot nu toe gevonden bewoners van West-Nederland.

Lees verder bij: Haagsche Courant (22 september 2003)