[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Website Waterburcht van Eelde

Website Waterburcht van Eelde
trefwoorden: kasteel - 13e eeuw - havezate - 17e eeuw - ROB
Ten zuiden van het dorp Eelde ligt het archeologisch monument ‘de Waterburcht’. Het monument bestaat uit de overblijfselen van een 13e-eeuws motte-kasteel en een 17e-eeuwse havezate.
Het unieke monument dankt zijn naam aan het stelsel van grachten dat het terrein omgeeft. Tijdens de herinrichting van het terrein zijn de kasteelheuvel, de grachten en wallen en locatie van de havezate gerestaureerd en deels gereconstrueerd en geaccentueerd. ...

Lees verder bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (23 september 2003)