[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Friesland wil handhaving 'terpboerderij'

Friesland wil handhaving 'terpboerderij'
trefwoorden: Friesland - terpboerderij
Het provinciaal bestuur van Friesland wil voorkomen dat door de schaalvergroting en de verschraling in de landbouw de karakteristieken van de grote boerderijen in het Noordfriese terpengebied negatief veranderen.
De provincie studeert nu op maatregelen om vervlakking van de karakteristieke boerenerven te voorkomen.
Dit najaar zullen medewerkers van het Adviesbureau Vestigia in elf gemeenten in Noordfriesland onderzoek doen naar de inrichting van 150 boerenerven. Dat onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe de boerenerven in de toekomst dusdanig kunnen worden ingericht, dat het karakteristieke van het landschap bewaard blijft. Of versterkt kan worden. Ook wordt in het onderzoek gekeken naar hoe de nieuwe gebruiksfunctie van het boerenerf hierin past.

Lees verder bij: Dagblad van het Noorden (16 september 2003)