[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Sporen van 4000 jaar oude boerderij ontdekt

Sporen van 4000 jaar oude boerderij ontdekt
trefwoorden: bronstijd - boerderij - Zutphen
In het gebied de LooŽrenk in Zutphen zijn sporen ontdekt van een 4000 jaar oude boerderij.
Volgens stadsarcheoloog M. Groothedde gaat het om de oudste boerderij op de Nederlandse zandgronden.

Behalve de sporen van de bouwpalen zijn ook scherven aardewerk en stenen voorwerpen uit die periode gevonden. Volgens de stadsarcheoloog maakt de vondst duidelijk hoe het gebouw in elkaar heeft gezeten. ,,De configuratie van de palen is volledig zichtbaar. Dat komt zelden voor van gebouwen uit de vroege Bronstijd. In West-Nederland zijn in kleigronden structuren van gebouwen gevonden uit deze periode, maar die structuren zijn niet geheel duidelijk en omstreden.'' Verder zijn sporen gevonden van tientallen boerderijen en bijgebouwen uit de Bronstijd en IJzertijd.

Volgens Groothedde zijn de sporen zo goed bewaard doordat in de Middeleeuwen bewoners van de LooŽrenk potstalmest hebben gebruikt. ...

Lees verder bij ANP/Trouw (15 september 2003)