[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Uithofslaan

Uithofslaan
trefwoorden: Romeinse tijd - Den Haag
De afdeling Archeologie is al enkele maanden druk bezig met opgravingen bij de Uithofslaan.
Dat is nodig omdat daar de komende jaren huizen zullen worden gebouwd en er belangrijke archeologie in de grond blijkt te zitten.

De term “uithof” wijst op iets uit het verleden. Het was de naam voor een terrein dat in bezit was van een klooster en waar voedsel voor dat klooster geproduceerd werd. Degenen die daar zorg voor droegen waren echter geen kloosterlingen; het waren gewone boeren die ter plekke ook een boerderij bewoonden. De resten daarvan zijn voor een deel nog bewaard gebleven en zullen mogelijk de komende jaren archeologisch aan bod komen. Het huidig onderzoek is er echter op gericht sporen uit de Romeinse tijd in kaart te brengen.

Op de velden achter de Uithofslaan blijken zich namelijk de sporen van minstens drie kleine nederzettingen te bevinden. ...

Lees verder bij de gemeente Den Haag (4 september 2003)