[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Zoetermeer voorop in archeologisch Nederland

Zoetermeer voorop in archeologisch Nederland
trefwoorden: Zoetermeer - archeologische vergunning - bouwen
Voor bouwprojecten langs de historische wegen in Zoetermeer zal voortaan een 'archeologische vergunning' nodig zijn.
Dit stelt archeologen in staat om opgravingswerk te doen naar de geschiedenis van het veendorp.
Er is uitsluitend voor de historische routes gekozen, omdat in de rest van het gebied weinig vondsten verwacht worden. Die zijn afgegraven voor turfwinning. De oude wegen, dijken en erfgebieden rusten echter nog op de veengrond. Daar zijn nog wel resten te verwachten. Tot nu toe werd de Archeologische Werkgroep van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer pas gewaarschuwd, wanneer bij de bouwwerkzaamheden op iets gestuit werd.

Lees verder bij: Haagsche Courant (9 september 2003)