[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Esterse skeletten terug naar Grave

Esterse skeletten terug naar Grave
trefwoorden: Grave - Escharen - skeletten
Een deel van de skeletten die in 2001 tijdens archeologische opgravingen in het centrum van Escharen zijn aangetroffen, mag worden herbegraven in de gemeente Grave.
De provincie Noord-Brabant heeft het gemeentebestuur gevraagd hieraan medewerking te verlenen. Het zou gaan om de stoffelijke resten van circa dertig personen.
De skeletten kwamen eind 2001 tevoorschijn tijdens graafwerkzaamheden in de bouwput voor het nieuwe dorpshuis in Escharen. De Graafse amateur-archeoloog Koolen wist uit archiefonderzoek dat op die locatie vroeger een kerkje had gestaan

Lees verder bij: De Gelderlander (10 september 2003)