[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Archeologen bij Brielle op zoek naar overblijfselen Romeinen

Archeologen bij Brielle op zoek naar overblijfselen Romeinen
trefwoorden: Brielle - Romeinse tijd
Er moet wat liggen, maar gevonden hebben ze het nog niet.
Sinds het begin van de jaren negentig weten archeologen dat er duizenden jaren geleden mensen hebben gewoond bij waar nu de Nolle ligt, een dijk bij Brielle richting Vierpolders. Na een slotenschouw werden jaren geleden resten aangetroffen van bewoning in de eeuwen rond het begin van onze jaartelling. Er kwamen stukjes aardewerk en hout aan de oppervlakte: aanwijzingen dat er boerderijen gestaan moeten hebben.

Bij proefboringen in september en oktober vorig jaar, die meer duidelijkheid moesten verschaffen over de exacte vindplaatsen van de agrarische nederzettingen, zijn de archeologen die reeds bekende plekken niet opnieuw tegengekomen.

Met nieuwe boringen en proefsleuven willen ze, voorafgaand aan woningbouw in Nieuwland bij Brielle, de bodem verder onderzoeken op mogelijke vondsten uit de IJzertijd en Romeinse tijd. ...

Lees verder bij het Rotterdams Dagblad (5 september 2003)