[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Archeologisch onderzoek Musiskwartier

Archeologisch onderzoek Musiskwartier
trefwoorden: Arnhem - musiskwartier - opgraving - rondleiding
In maart is het archeologisch onderzoek in het Musiskwartier van de Arnhemse binnenstad begonnen.
De opgravingswerkzaamheden vinden plaats aan het Johnny van Doorneplein en in het gebied tussen Roggestraat, Beekstraat, Nieuwstad en Walstraat. Ze duren tot eind 2003. Tegelijkertijd vindt in een deel van het gebied bodemsanering plaats. Op die plek werken archeologen en saneerders nauw samen.

Kijkje nemen op een archelogische opgraving?
De eerstvolgende rondleiding op het terrein is op 3 september om 14.00 uur. Er kunnen zo’n twintig belangstellenden mee. Als zich meer geļnteresseerden melden, wordt er om 15.00 uur nog een rondleiding gegeven. Tot het einde van het jaar zijn er nog geregeld rondleidingen.

Lees verder bij: Gemeente Arnhem (1 september 2003)