[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Lindenholt door kolonisten veroverd op natuur

Lindenholt door kolonisten veroverd op natuur
trefwoorden: Nijmegen - stadswijken - historie - middeleeuwen
De Nijmeegse wijken Dukenburg en Lindenholt lijken geen noemenswaardig verleden te hebben. Dat is echter maar schijn.
Je moet weten waar te zoeken.
De Dennenstraat heeft zijn bestaan te danken aan de kolonisatie van het huidige Neerbosch-Oost en Lindenholt. Dat klinkt heel avontuurlijk en stoer en dat was het ook. Want in de dertiende eeuw waren de twee keurig aangeharkte stadsdelen nog een woest gebied. Het werd aangeduid als de 'bossen Lyndenholt en Honicholt'.
Uit november 1300 dateert de brief waarin de graaf van Gelre dit gebied ter ontginning uitgeeft. Vanaf dan gaat het snel, want in rekeningen uit 1313/1314 is er al sprake van 48 'nieuwe hoeven'. Het gebied is dan dus al gerooid en omgevormd tot boerenland met 48 boerderijen.

Lees verder bij: De Gelderlander (27 augustus 2003)