[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Gemeenten bouwen te weinig

Gemeenten bouwen te weinig
trefwoorden: Duiven
De bouw van woningen blijft te zeer achter bij de vraag.
....
Wethouder Henk Nijland van Duiven noemt wettelijke bepalingen juist een belangrijke reden voor de stagnatie. "Plannen moeten ter inzage liggen, de provincie vraagt rapporten en onderzoeken en je moet archeologisch grondonderzoek doen. Je bent zo anderhalf jaar bezig met de planvorming. En als er één Romein in de grond ligt kun je de bouw lang vergeten." Nijland tekent hier bij aan dat, ondanks de stagnatie nu, er in Duiven de voorbije jaren wel degelijk veel is gebouwd. ...

Lees verder bij de Gelderlander (23 augustus 2003)