[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Einde aan opgravingen bij Veldwezelt

Einde aan opgravingen bij Veldwezelt
trefwoorden: vuursteen - Maastricht
De Universiteit Leuven stopt na zes jaar voorgoed met opgravingen in een voormalige nederzetting van Neanderthalers tussen het Albertkanaal en de Maastrichtse Dousberg.
De universiteit heeft geen geld meer om het onderzoek bij Veldwezelt voort te zetten.
De afgelopen jaren zijn in de zogeheten groeve Vandersanden bij de brug over het Albertkanaal onder meer vuurstenen werktuigen, resten van kampvuren, huishoudelijk afval en dierlijke beenderen gevonden. De jongste resten dateren van ongeveer 50.000 jaar geleden; de oudste van ongeveer 130.000 jaar terug.

Volgens de leider van de opgravingen, P. Bringmans, is het opgravingsgebied nu dermate goed in kaart gebracht, dat de kosten van verdere afgraving niet langer opwegen tegen de baten. Over een week worden de opgravingen stopgezet. Zondag is voor de laatste keer een open dag in de groeve. ...

Lees verder bij Dagblad De Limburger (21 augustus 2003)