[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Zeeland houdt cultuurhistorie in ere

Zeeland houdt cultuurhistorie in ere
trefwoorden: Zeeland - cultuurhistorie
Ook dit jaar wordt in Zeeland weer geld beschikbaar gesteld om kleine cultuurhistorische elementen te herstellen.
Daarbij valt onder andere te -denken aan zaken als boerderijhekken, dampalen of dijkovergangen. Stichting Landsschaps-beheer Zeeland (SLZ) en de -boerderijenstichting Zeeland werken in dit project nauw samen.
De achtergrond van de subsidieverstrekking is dat de laatste tientallen jaren veel kleine cultuurhistorische elementen zijn verdwenen. Landschap en boerenerven veranderden als gevolg van de schaalvergroting en mechanisatie. Inmiddels begint echter steeds meer het besef te groeien dat het belangrijk is om wat er nog over is aan kleine historische elementen op boerenerven en in het buitengebied te behouden.

Lees verder bij: BN/De Stem (19 augustus 2003)