[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Start archeologisch graafwerk Grensmaas

Start archeologisch graafwerk Grensmaas
trefwoorden: Maas - Borgharen - Itteren
Op 13 augustus beginnen archeologen in opdracht van De Maaswerken met archeologisch onderzoek in Borgharen en Itteren. Kort daarna gaan ze ook bij Koeweide en ten noorden van Aan de Maas aan de slag.
Vooruitlopend op de uitvoering van het Grensmaasproject worden in deze gebieden proefsleuven gegraven om de archeologische waarde te kunnen vaststellen. Het is een vervolg op de grootschalige archeologische inventarisatie die De Maaswerken in 1998 en 1999 in de Grensmaas heeft laten uitvoeren. Het archeologisch graafwerk in het Grensmaasgebied gaat ongeveer drie maanden duren.

Archeologisch onderzoek hoort net als onderzoek naar flora en fauna of bodemkwaliteit standaard bij de voorbereiding van De Maaswerken. Dat geldt ook voor het deelproject Grensmaas tussen Maastricht en Roosteren. Tussen 1998 en 2000 hebben archeologen eerst de plangebieden van de Grensmaas ge´nventariseerd. ...

Lees verder bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (14 augustus 2003)