[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Archeologische expositie in bibliotheek Vlissingen

Archeologische expositie in bibliotheek Vlissingen
trefwoorden: Vlissingen - Oost-Souburg - middeleeuwen - nieuwe tijd
In een mini-expositie stelt de Vlissingse bibliotheek ten toon wat er de afgelopen tijd in de grond van Oost-Souburg is gevonden.
Het zijn de resten die in het nieuwbouwgebied van Souburg-Noord zijn gevonden. Door de vondsten is de bouw zeker een half jaar vertraagd.
Twee vitrines in de bibliotheek tonen wat archeologen de afgelopen dagen hebben gevonden. Zo liggen er delen van kruiken van het eind van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw. Daarnaast zijn er aardewerken scherven te zien uit de zeventiende en de achttiende eeuw. Ook ligt er een zilveren munt uit de zestiende of zeventiende eeuw in de vitrines.
De resten komen uit de omgeving van de Middelburgsestraat in Oost-Souburg. In die contreien heeft het onderzoeksbureau ArcheoMedia uit Nieuwerkerk aan de IJssel opgravingen gedaan. Er zijn ruim vierhonderd proefboringen verricht. In totaal kwamen hieruit zes locaties naar voren die als archeologische vindplaats kunnen worden bestempeld. De grootste van deze vindplaatsen is inmiddels door de archeologen onderzocht. Hier is materiaal gevonden waarvan de oudste delen stammen uit de dertiende eeuw: scherven, stukjes bot, plavuizen, bakstenen en resten van funderingen.

Lees verder bij: Provinciale Zeeuwse Courant (16 augustus 2003)