[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Balanceren tussen ambities en kansen

Balanceren tussen ambities en kansen
trefwoorden: Museum - 20 jaar
In De Bewaerschole in Haamstede zijn zeker al 250 exposities gegeven. Het aanbod is zeer divers.
Museum De Burghse Schoole in Burgh trekt rond de drieduizend bezoekers per seizoen. Dat is allemaal niet slecht, maar er zijn meer mogelijkheden, vindt voorzitter Arie Damman van de Stichting Westerschouwen Kultureel (SWK) waaronder beide voorzieningen ressorteren. De SWK wil meer: een duidelijker profilering van De Bewaerschole en een museum als voorpost voor een op bijzondere wijze gevisualiseerde Karolingische Burch. De SWK wil wel, maar de budgetten zijn beperkt. Vaak is het een zaak van balanceren tussen ambities en kansen.
Het twintigjarig bestaan stimuleert tot een moment van bezinning. Verder gaan op de oude weg lijkt wat te gemakkelijk. Met respect voor de verworvenheden zoekt het bestuur van SWK nieuwe mogelijkheden beide `scholen` nadrukkelijk op de kaart te zetten.

Lees verder bij: Provinciale Zeeuwse Courant (16 augustus 2003)