[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Studiemiddag ICT in het archeologisch bedrijf

Studiemiddag ICT in het archeologisch bedrijf
trefwoorden: studiemiddag - ICT - archeologie
Op vrijdag 29 augustus organiseren de VGI (Vereniging voor Geschiedenis en Informatica) en de SNA (Stichting voor de Nederlandse Archeologie) een studiemiddag met als thema 'ICT in het archeologisch bedrijf'.
Tijdens deze studiemiddag wordt ingegaan op de wijze waarop binnen de archeologie gebruik gemaakt wordt van ICT. De studiemiddag geeft een introductie in de verschillende aspecten van ICT gebruik binnen de archeologie, en is bedoeld voor zowel archeologen als niet-archeologen.

Programma
Vanaf 13.00 Inloop met koffie & thee
13.30 - 13.50 Hans Kamermans (Faculteit der Archeologie, RUL) - Introductie, tevens dagvoorzitter
13.50 - 14.20 RAAP Archeologisch Adviesbureau Archeologische prospectie
14.20 - 14.50 Willem Schnitger (Projectgroep Archeologie Betuweroute/Naturalis) - Digitale dataverwerking als wetenschappelijk en zakelijk instrument in het archeologieproject Betuwelijn
14.50 - 15.15 Pauze
15.15 - 15.45 Boudewijn Goudswaard (Archeologic Archeologisch Adviesbureau) - Standaardisatie of creativiteit? Voorbeelden dwars door de kast van vrijheid en gebondenheid
15.45 - 16.15 Jeroen van der Vliet (Stichting voor de Nederlandse Archeologie) - Archeologie gepresenteerd: tussen verantwoording en promotie
16.15 - 16.40 Vragen & discussie o.l.v. de dagvoorzitter
16.40 Borrel

De studiemiddag vindt plaats op vrijdag 29 augustus in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, en begint om 13.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan nog tot en met 27 augustus via e-mail naar Paula Witkamp (paula.witkamp@bureau.knaw.nl)

Bron: mailinglist Archeologie in Nederland (15 augustus 2003)