[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Taakveld Inrichting en Beheer (I & B)

Taakveld Inrichting en Beheer (I & B)
trefwoorden: ROB - beleid - monumenten
Het taakveld Inrichting en Beheer wil de kwaliteit van de archeologische monumenten op peil houden.
Vanuit de kennis over het beheer van archeologische monumenten worden overheden en instanties geadviseerd ten aanzien van plannen voor onderhoud, inrichting en beheer.

Daarbij worden door de medewerkers ook mogelijkheden aangedragen voor publieke ontsluiting van monumenten, zodat ze voor éénieder herkenbaar en bereikbaar zijn, zowel in het terrein als via diverse media. Oog hebben voor de belangen van de partners en voor de (historische) landschappelijke context van de monumenten is daarbij vanzelfsprekend. ...

Lees verder bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (4 augustus 2003)