[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Bezichtiging opgravingen Harnaschpolder (gemeente Schipluiden)

Bezichtiging opgravingen Harnaschpolder (gemeente Schipluiden)
trefwoorden: Schipluiden - opgraving - bezoeken
Het Hoogheemraadschap van Delfland, in samenwerking met Archeobone, Archol, ADC, Biax en ADC, nodigen u uit kennis te nemen van de archeologische monumentenzorg in het project Afvalwater Haagse Regio.
Als voorbeelden van die archeologische monumentenzorg fungeren de opgravingen naar neolithische
bewoningssporen op een verdronken duin (vindplaats AHR34) en van een nederzettingsterrein uit de Romeinse Tijd (vindplaats AHR01). U bent van harte welkom op vrijdagmorgen 22 augustus 10.00 - 13.00 uur (incl. koffie, thee en koek)
Omdat we niet kunnen inschatten hoeveel belangstelling er in de vakantietijd is, ontvangen wij graag vooraf uw aanmeldingen via onderstaand mailadres. Vermeld in de mail a.u.b. met hoeveel personen en namens welke instelling u komt. De routebeschrijving en het programma worden u vervolgens tijdig via
de mail toegezonden.
Aanmelden kan tot en met woensdag 20 augustus via communique@zonnet.nl o.v.v. 'bezoek Harnaschpolder' met vermelding van bovenstaande gevraagde gegevens.

Lees verder bij: Projectco÷rdinatie archeologie AHR-project (11 augustus 2003)