[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Opknapbeurt oude waterput

Opknapbeurt oude waterput
trefwoorden: Zeeland - Sint Philipsland - put - buitendijks
Stichting Het Zeeuwse Landschap treftmaatregelen om de hollestelle in het Rumoirtschor bij Sint Philipsland te behouden.
De drinkwatervoorziening, uniek omdat die als enige in Zeeland nog buitendijks ligt, kalft af.
Hollestellen zijn komvormige uithollingen met een kleibodem, die als opvangpunt dienen voor zoet water. Ze werden vroeger op de schorren aangelegd om schapen van drinkwater te voorzien. Om te voorkomen dat ze bij vloed onderliepen, werd er rondom een dijkje opgeworpen.
Volgens Het Zeeuwse Landschap gaat het om een uniek monument, dat door afkalving door water in de Oosterschelde verloren dreigt te gaan. Vorig najaar is op enkele tientallen meters van de hollestelle al stortsteen tegen de schorklif aangebracht. Dit om het rond de hollestelle liggende schorgebied te beschermen. Het ging om het herstel van een steenglooiing, die in 1935 door het waterschap is gebouwd.

Lees verder bij: BN/De Stem (12 augustus 2003)