[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Rijksbeleid

Rijksbeleid
trefwoorden: beleid - Rijk
Slechts 1% van de archeologische monumenten is goed zichtbaar in het landschap. De meeste monumenten, zo'n 99%, bevinden zich voor het oog verborgen in de bodem.

In de loop der tijd zijn bij nieuwbouw, wegaanleg, ontgrondingen, egalisatie en diepploegen veel vindplaatsen verdwenen. Met name de laatste vijftig jaar verdwijnt het verleden in een steeds sneller tempo. Archeologische resten vormen de belangrijkste kennis over het grootste deel van het verleden.

Omdat het bodemarchief een onvervangbaar gezamenlijk goed is, zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor het behoud ervan. Zo wordt voorkomen dat Nederland in toenemende mate een landschap zonder verleden wordt. De overheid stelt met de Monumentenwet en planologische bescherming delen van het bodemarchief veilig voor de toekomst.

De gezamenlijke zorg voor ons bodemarchief wordt gestimuleerd door het Verdrag van Malta. ...

Lees verder bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (4 augustus 2003)