[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Artikel 41–formulier amateurverenigingen

Artikel 41–formulier amateurverenigingen
trefwoorden: beleid - ROB
Als gevolg van de veranderende regelgeving zijn de eisen die gesteld worden aan het verrichten van archeologisch onderzoek sterk aangescherpt (KNA, RIA).
Dit betekent dat ook voor amateur-archeologen nieuwe regels gelden. Onder speciale omstandigheden is het mogelijk dat er nog steeds onderzoek wordt verricht door amateur-archeologen. Vanzelfsprekend geldt dit wanneer zij deelnemen aan onderzoek door een gecertificeerd bedrijf of een gemeente met een opgravingsvergunning.

In een beperkt aantal gevallen is het ook mogelijk dat amateur-archeologen zelfstandig onderzoek verrichten onder de opgravingsbevoegdheid van de ROB. Het betreft twee situaties. ...

Lees verder bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (4 augustus 2003)