[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Eeuwenoude koeien-hoefjes vereeuwigd

Eeuwenoude koeien-hoefjes vereeuwigd
trefwoorden: 500 BCE - Wateringseveld - brug - koeien
Archelogen hebben een nieuwe vondst gedaan in Wateringse Veld. Een dam over een klein beekje dat daar stroomde.
Achter de Noordweg staken boeren 2500 jaar geleden het watertje over, richting weiland, waar ze hun koeien lieten grazen. En ook die koeien hebben hun sporen nagelaten.

Een kudde koeien strompelde 2500 jaar geleden door de moerassige weilanden in Wateringse Veld. Hun hoeven zakten diep weg in het veen. Zodra ze hun poten lichtten, zakte de aarde naar beneden. En dat heeft zijn sporen nagelaten. De gang van die koeien is nu, anno 2003, weer zichtbaar.

De archeologen in Wateringse Veld, die daar in januari 1996 zijn begonnen met opgraven, hebben weer nieuwe bijzonderheden blootgelegd. Dit keer niet uit de middeleeuwen of uit de Romeinse tijd wie kijkt daar nog van op maar uit de mysterieuze midden-ijzertijd, vijfhonderd jaar vr Christus. Dat is dus zo'n zes eeuwen voordat de Romeinen hier kwamen.

Lees verder bij: Haagsche Courant (8 augustus 2003)