[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Lore was belangrijk voor machtige bisdom Keulen

Lore was belangrijk voor machtige bisdom Keulen
trefwoorden: museum - Leur - 9e eeuw
Op vier plaatsen heeft de kasteleninfogroep van Museum Kasteel Wijchen een zomerexpositie ingericht. Vandaag deel 2 van een miniserie.
Over de tentoonstelling 'Lore: heerheit gebleven 1050 - nu' in de oude maalderij aan de Van Balverenlaan in Leur.

In de negende eeuw en daaropvolgende eeuwen reikten de ambities van het aartsbisdom Keulen ver. Om een machtige positie te kunnen innemen, moest Keulen greep krijgen op de Rijn en de Maas. Daarvoor was het noodzaak zo diep mogelijk in het rivierengebied door te dringen. Het toenmalige Lore (nu: Leur) speelde in dit alles een belangrijke rol, zo is te zien op de expositie over de historie van de Heerlijkheid in de oude maalderij.

Lore werd in de negende eeuw vanuit Keulen aangewezen als parochie of kerspel. Zulke kerspels aan de rand van het bisdom hadden een behoorlijke omvang. Zo vielen ook de kapellen van Bergharen en Nederasselt onder Leur.

Toen het aartsbisdom Keulen zijn macht in de elfde eeuw uitbreidde, werd naast de geestelijk leider van het kerspel een voogd aangesteld. Deze kwam uit de niet onaanzienlijke adellijke familie Von Heinsberger. Deze was heer en meester over een grote Herrschaft in de buurt van Keulen. ...

Lees verder bij de Gelderlander (5 augustus 2003)