[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Uit de geschiedenis leer je voor de toekomst

Uit de geschiedenis leer je voor de toekomst
trefwoorden: Markelo - boerderij
De geschiedenis is niet een gesloten boek. Ze biedt handvatten om in de toekomst de juiste beslissingen te nemen.
‘Van de geschiedenis kun je leren. Het verleden mag daarom niet verloren gaan’, zo vindt Jo de Wilde, die de liefde voor de historie van haar omgeving met de paplepel kreeg ingegoten.

In de Markelose buurtschap Elsen runt Jo de Wilde samen met haar man Albert een boerderij. Eén van de zoons neemt het bedrijf over, maar heeft voorlopig nog een andere baan, omdat het te klein is om twee inkomens te verschaffen. Een historie dreigt door de schaalvergroting in de landbouw en het mondiale beleid, teloor te gaan. Jo en haar man betreuren het, maar doen er op hun manier wel alles aan om het agrarische leven van toen, ook nu te laten voorbestaan. Ze zijn al jaren lid van de Folkloristische Vereniging Markelo, waarin eerst het dansen centraal stond, maar die inmiddels de activiteiten heeft uitgebreid. Bijvoorbeeld met een dag- en avondvullende presentatie van het boerenleven van weleer.

‘Daarin komen de klederdrachten en gebruiken uitgebreid aan bod. Ik ben bijvoorbeeld een roggebindster, mijn man een roggemaaier. Bovendien demonstreren we het ook in de praktijk, zoals tijdens de oogstdag in de Kosterskoele in Markelo, eind juli’, vertelt Jo. ...

Lees verder bij de Twentsche Courant Tubantia (5 augustus 2003)