[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Archeologiebalans 2002

Archeologiebalans 2002
trefwoorden: ROB - Amersfoort - beleid
Wat heeft de archeologie de samenleving te bieden? Hoe liggen onze monumenten er bij?
Wat kunnen we in de bodem aan archeologische resten verwachten? Wat is het effect van de plannen voor wegaanleg en huizenbouw? Een greep uit de vragen die we beantwoord willen hebben om de zorg voor ons erfgoed waar te kunnen maken. Want gedegen archeologiebeleid is mede gebaseerd op feiten die het antwoord vormen op dit soort vragen. Feiten die het ook mogelijk maken om beleid te monitoren, te evalueren en nieuwe impulsen te geven. De Archeologiebalans 2002 biedt die feiten.

De Archeologiebalans dient om beleid te verantwoorden en te evalueren, en om op gefundeerde wijze nieuw beleid te ontwikkelen. Voor drie thema’s die van belang zijn voor het beleid rond de archeologische monumentenzorg wordt de balans opgemaakt. ...

Lees verder bij Archis (4 augustus 2003)