[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

AMZ Nieuwsbrief nummer 1 2003 uit

AMZ Nieuwsbrief nummer 1 2003 uit
trefwoorden: Amersfoort - Lelystad - beleid
Het juni-nummer 2003 van de nieuwsbrief Archeologische Monumentenzorg van de ROB, kortweg AMZ-nieuwsbrief genoemd, is verschenen.
Het centrale thema van deze uitgave is informatiegaring en -distributie. Daarnaast vindt u artikelen die in algemenere zin betrekking hebben op de archeologische monumentenzorg. De verspreiding van het blad geschiedt via 'controlled circulation'. Informatie hierover is in te winnen bij de afdeling Communicatie, telefoon 033-4227593 (Mw. W. van de Langemheen).

De AMZ-nieuwsbrief is gericht op organisaties en individuen die in de breedste zin des woords van doen hebben met het Nederlandse bodemarchief. ...

Lees verder bij Archis (4 augustus 2003)

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek