[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Werkplaats uit oude steentijd opgegraven te Lommel

Werkplaats uit oude steentijd opgegraven te Lommel
trefwoorden: paleolithicum - Lommel - vuursteen
Archeologische site is uitzonderlijk goed bewaard

In het industriegebied 'Maatheide' te Lommel graven archeologen van het Instituut voor het Archeologisch
Patrimonium (IAP) met steun van de stad Lommel sinds een tweetal weken een archeologische vindplaats op uit het Paleolithicum (Oude Steentijd).

Het gaat om een concentratie vuurstenen, artefacten en werktuigen die er zowat 13.500 jaar geleden zijn achtergelaten door een groep jagers/verzamelaars. Uit de aard van het materiaal en de stratigrafische positie valt op te maken dat het om de eerste prehistorische mensen gaat die onze gebieden op het einde van de laatste ijstijd hebben bevolkt. Zij waren de vroegste vertegenwoordigers van de Homo sapiens (de moderne mens) die het grondgebied van het huidige Vlaanderen echt hebben bewoond. ...

Lees verder bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (31 juli 2003)