[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Grote archeologische vondst in Deventer

Grote archeologische vondst in Deventer
trefwoorden: Deventer - middeleeuwen
Voorafgaand aan de nieuwbouw aan de Bruynssteeg 6-10 in het hart van het middeleeuwse Deventer hebben archeologen onderzoek uitgevoerd.
Het onderzoek leverde sporen op van het oudste Deventer, de vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting.

De oudste gevonden overblijfselen op de opgraving dateren uit de negende en tiende eeuw. In deze periode is het terrein intensief gebruikt voor bewoning en ambachtelijke activiteiten. De afdrukken van de palen van enkele houten huizen zijn in het schone zand aangetroffen. Deze houten woningen bezaten lemen vloeren en een open haardvuur. De huizen staan haaks op de straat. Dit betekent dat de richting van de straat de afgelopen elfhonderd jaar nauwelijks is veranderd. Hiermee is het één van de oudste straten van de stad.

Tevens zijn ‘hutkommen’ opgegraven. Deze half in de grond verzonken houten gebouwtjes werden vaak gebruikt als werkplaats. Ook zijn veel afvalkuilen gevonden met hierin overblijfselen van ambachtelijke productie. ...

Lees verder bij de Apeldoornse Courant de Stentor (1 augustus 2003)