[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Sporen boerderij en put uit IJzertijd

Sporen boerderij en put uit IJzertijd
trefwoorden: Laren - ijzertijd - boerderij - waterput
Bij archeologisch onderzoek op de beoogde nieuwbouwlocatie achter de Welkoop in Laren zijn sporen van een boerderij en waterput uit de IJzertijd (800-1200 voor Christus) aangetroffen.
Patrick Ploegaert, die met twee collega‘s van het Archeologisch Diensten Centrum het onderzoek uitvoert, is enthousiast. ‘We zijn maandag begonnen en meteen bij het uitdiepen van de eerste proefsleuf kwamen deze sporen boven water. Landelijk gezien zijn er vrij veel opgravingen uit de IJzertijd gedaan. Maar in Lochem en omgeving was er tot op heden maar eentje. Toevallig ook in Laren.‘ Met behulp van een kraanmachinist van de firma Rouwmaat uit Groenlo zijn op de onderzoekslocatie drie proefsleuven van vijf meter breed en ruim honderd meter lang gegraven. Ploegaert wijst in de uitgediepte sleuf op twee rijen van vier donkere ronde plekken. Daar hebben ooit palen gestaan, die duiden op de vroegere aanwezigheid van een wand van een boerderij. Even verderop is in de gele-grondlaag een grote, ronde donkere plek zichtbaar. Zeer waarschijnlijk bevond zich hier ooit een waterput.

Lees verder bij: Apeldoornse Courant (31 juli 2003)