[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Rondleidingen door bedelaarskolonie

Rondleidingen door bedelaarskolonie
trefwoorden: Ommerschans - bedelaarskolonie - rondleiding
Vereniging De Ommerschans wil de resterende delen van de vesting en de bedelaarskolonie behouden voor het nageslacht.
‘Veel van de gebouwen zijn verdwenen, wat er nog is willen wij behouden‘, zegt penningmeester Jolanda Stern.
‘De begraafplaats, de ijskelder en een deel van de gracht willen wij herstellen en verbeteren. Ook werken we aan aanduidingen waar alles gestaan heeft en aan een gedenkteken voor de naamloos begravenen. Tijdens de doe-dag dit voorjaar hebben we onder meer onderhoud gepleegd aan het kerkhof en een deel van de route gemarkeerd met bewegwijzeringspaaltjes‘.

Lees verder bij Apeldoornse Courant De Stentor (30 juli 2003)