[ links]   []   [archief]   [index]

[<<<] [Project 0] [>>>]

Vertraging bij Souburg-Noord

Vertraging bij Souburg-Noord
trefwoorden: Zeeland - Vlissingen - vondsten
De ontwikkeling van Souburg-Noord heeft vertraging opgelopen. Een eerste archeologisch onderzoek wees uit dat in het gebied resten van bewoning zijn te vinden.
De provinciaal archeoloog heeft de gemeente Vlissingen laten weten dat het nodig is, proefsleuven te graven om te kijken wat er precies in de grond zit. Vlissingen rekent op een vertraging van een half jaar.
De nieuwe wijk van Oost-Souburg komt te liggen tussen de Reyersweg, de Middelburgsestraat, de Esdoornstraat en rijksweg A58. De gemeente Vlissingen heeft plannen om het dorp te laten groeien met driehonderd tot 450 vrijstaande en geschakelde woningen.
Voorafgaand aan de bouw heeft na overleg met de provinciaal archeoloog een inventarisend veldonderzoek plaatsgevonden. Daaruit kwam naar voren dat er op diverse locaties in het te bouwen gebied resten van bewoning moeten liggen. De provinciaal archeoloog heeft het college daarop laten weten dat aanvullend onderzoek nodig is om de omvang en het belang van de bebouwing op hun waarde te kunnen schatten.

Lees verder bij: De Gelderlander (31 juli 2003)